IKT-Forum 2015 Presentasjoner

Fra KoKoms Wiki
Hopp til: navigasjon, søk

IKT-Forum 2015 ble avholdt på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen, 17. til 18.11.2015.

Presentasjoner

Presentasjon nr. LINK - Se på / Last ned Tema / Tittel Foredragsholder(e)
01 Iktforum2015 - 01 - velkommen.og.innledning - christer.berg.johannesen.kokom.pdf Velkommen og innledning Christer Berg Johannesen, KoKom
02 Iktforum2015 - 02 - system.for.prediksjon.av.ressursstyring.i.medisinsk.noedmeldetjeneste - rune.gehrken.oslo.universitetssykehus.pdf System for prediksjon av ressursstyring i medisinsk nødmeldetjeneste Rune Gehrken, Oslo universitetssykehus
03 Iktforum2015 - 03 - geospatial.analysis.-.mining.the.past.for.a.better.future - tor.lundgren.carmenta.pdf Geospatial analysis - Mining the Past for a Better Future Tor Lundgren, Carmenta
04 Iktforum2015 - 04 - ikt.strategi.for.spesialisthelsetjenesten - gisle.fauskanger.nasjonal.ikt.pdf IKT Strategi for spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger, Nasjonal IKT
05 Iktforum2015 - 05 - past.-.present.-.future.-.hva.kan.vi.gjoere.naa - glenn.kenneth.bruun.og.ilan.eini.csam.health.pdf Past - Present - Future - Hva kan vi gjøre nå? Glenn Kenneth Bruun og Ilan Eini, CSam Health
06 Iktforum2015 - 06 - identifiserte.utfordringer.og.tiltak.i.prehospital.ikt.i.helse.soer.oest.-.samt.nasjonal.ikt.sin.satsing.paa.ny.teknologi.prehospitalt.hvordan.henger.dette.sammen - arne.stokke.amk.innlandet.og.oddmund.aase.nasjonal.pdf Identifiserte utfordringer og tiltak i prehospital IKT i Helse Sør Øst - samt Nasjonal IKT sin satsing på ny teknologi prehospitalt. Hvordan henger dette sammen? Arne Stokke, AMK Innlandet og Oddmund Aase, Nasjonal IKT
07 Iktforum2015 - 07 - ny.teknologi.i.amk.-.fra.locus.public.safety - magne.glittum.locus.pdf Ny teknologi i AMK - fra Locus Public Safety Magne Glittum, Locus
08 Iktforum2015 - 08 - hdo.status.og.videre.planer.med.noednett - ketil.are.lund.og.vegar.hermansson.hdo.pdf HDO – status og videre planer med Nødnett Ketil Are Lund og Vegar Hermansson, HDO
09 Iktforum2015 - 09 - quality.management.for.emergency.services - jamie.wilson.nice.pdf Quality management for emergency services Jamie Wilson, Nice
10 Iktforum2015 - 10 - noednett.utbyggingen.ferdig.hva.naa - oeyvind.hagen.karlsen.direktoratet.for.noedkommunikasjon.pdf Nødnett; utbyggingen ferdig, hva nå? Øyvind Hagen Karlsen, Direktoratet for nødkommunikasjon
11 Iktforum2015 - 11 - utvidet.bruk.av.noednett.i.helsesektoren - jostein.hesthammer.direktoratet.for.noedkommunikasjon.pdf Utvidet bruk av Nødnett i helsesektoren Jostein Hesthammer, Direktoratet for nødkommunikasjon
12 Iktforum2015 - 12 - norm.for.informasjonssikkerhet - tor.ottersen.helsedirektoratet.pdf Norm for informasjonssikkerhet Tor Ottersen, Helsedirektoratet
13 Iktforum2015 - 13 - anrop.til.noedmeldetjenesten.for.aktoerer.som.ikke.tilbyr.aksess.til.nett.f.eks.skype - stig.solberg.nasjonal.kommunikasjonsmyndighet.pdf Anrop til nødmeldetjenesten for aktører som ikke tilbyr aksess til nett (f.eks. Skype) Stig Solberg, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
14 Iktforum2015 - 14 - fremtidens.utfordringer.og.muligheter.i.kontrollrom - oliver.ossege.frequentis.pdf Fremtidens utfordringer og muligheter i kontrollrom Oliver Ossege, Frequentis
15 Iktforum2015 - 15 - akuttmedisinforskriften - steinar.olsen.helsedirektoratet.pdf Akuttmedisinforskriften Steinar Olsen, Helsedirektoratet
16 Iktforum2015 - 16 - status.etter.innfoering.av.nasjonalt.legevaktnummer.116.117 - terje.olav.oeen.helsedirektoratet.pdf Status etter innføring av nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen, Helsedirektoratet
17 Iktforum2015 - 17 - tetra.in.hospital.tih.ved.st.olavs.hospital.hf - torger.oevergaard.st.olavs.hospital.pdf Tetra in Hospital (TiH) ved St. Olavs Hospital HF Torger Øvergård, St. Olavs Hospital
18 Iktforum2015 - 18 - om.arbeid.med.tall.fra.iccs.-.hvor.vanskelig.kan.det.vaere - tor.laukvik.bliksund.pdf Om arbeid med tall fra ICCS - hvor vanskelig kan det være? Tor Laukvik, Bliksund
19 Iktforum2015 - 19 - fra.steintavle.til.digital.virkelighet.-.hvordan.styrke.den.akuttmedisinske.kjeden - per.christian.juvkam.og.solveig.lilleberg.ambulansetjenesten.i.midt.norge.pdf Fra steintavle til digital virkelighet - hvordan styrke den akuttmedisinske kjeden Per Christian Juvkam og Solveig Lilleberg, Ambulansetjenesten i Midt Norge
20 Iktforum2015 - 20 - noednettradio.brukes.for.utalarmering.av.traumeteam - harald.bergby.tc.connect.pdf Nødnettradio brukes for utalarmering av traumeteam Harald Bergby, TC Connect
21 Iktforum2015 - 21 - smarthelp.smart113 - fredrik.oevergaard.raad.as.pdf SmartHelp (Smart113) - Smart Decision Support Fredrik Øvergård, Råd AS
22 Iktforum2015 - 22 - intelligente.transportsystemer.og.tunnelsikkerhet - ivar.christiansen.statens.vegvesen.pdf Intelligente transportsystemer og tunnelsikkerhet Ivar Christiansen, Statens vegvesen
23 Iktforum2015 - 23 - en.kort.oppsummering - christer.berg.johannesen.kokom.pdf En kort oppsummering Christer Berg Johannesen, KoKom