Rapporter

Fra KoKoms Wiki
Hopp til: navigasjon, søk
 • 2015-06-30 - iSAR+ Guidelines.pdf
 • 2015-06-09 - Kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering del 2 - Datavask av adressedata i nrdb.pdf
 • 2015-01-26 - Rapport modul 6 koordinering og flight following av luftambulansehelikopter
 • 2014-11-01 - Rapport kommunikasjon med fremmedspraaklige innringere i medisinske noedhjelpssamtaler 2 opplag 2014
 • 2014-08-22 - Rapport varsling fra amk til andre noedetater trippelvarsling
 • 20130527-plan-for - Faglig utvikling ved lv sentraler
 • 2013-12-13 - Rapport kvalitetssjekk av opprinnelselesmarkering del 2 test av teletilbyderes adressedata i nrdb
 • 2013-07-30 - Rapport digital kommunikasjon med noedstilte
 • 2012-12-18 - Rapport sluttevaluering av samlok
 • 2012-12-18 - Rapport noednummer i europa status desember 2012
 • 2012-09-01 - Rapport kvalitetssjekk av opprinnelsesmarkering
 • 2012-08-28 - Rapport noednummer i europa status august 2012
 • 2011-05-31 - Rapport kompetanseplan moduler for personell i lv sentral
 • 2011-05-31 - Rapport kompetanseplan moduler for personell i amk
 • 2011-05-31 - Rapport kompetanseplan for personell som mottar og haandterer medisinske noedmeldinger hovedplan
 • 2010-08-01 - Rapport feasibility study deaf access 112 adaptation of services of emergency call number 112 to the deaf
 • 2010-06-09 - Rapport mobile datatjenester utenfor sykehus 2010 2030
 • 2009-11-10 - Rapport sms i noedmeldetjenesten reykjavik november 2009
 • 2009-11-09 - Rapport report sms in emergency communication reykjavik 2009
 • 2009-09-01 - Rapport forprosjekt prehospitalt beslutingsstoettesverktoey
 • 2009-04-20 - Bok kokom haandbok webversjon
 • 2009-03-27 - Rapport kartlegging av virksomhetsdata fra noedmeldesentraler i helse
 • 2009-02-01 - Rapport somatiske akuttmottak kommunikasjonslinjer internt
 • 2008-12-18 - Rapport lege ambulansealarm i helseradionettet bruk tilgjengelighet og respons
 • 2008-08-26 - Rapport definisjon av indikatorer og datasett og system for registrering av data fra amk sentraler
 • 2008-03-31 - Rapport ikt i den akuttmedisinske kjede
 • 2007-02-07 - Rapport ecall forberedelse implementering ecall i norge
 • 2006-12-18 - Rapport samordning medisinsk stoettesystem ved amk sentraler og elektronisk pasientjournal ved sykehus
 • 2006-12-18 - Rapport fenn rapporten og helsetjenesten en utredning om helsetjenestens faglige og organisatoriske behov sett i relasjon til fenn rapportens anbefalinger
 • 2006-12-12 - Rapport alternative kommunikasjonsveier fra publikum til noedmeldesentralene en oversikt med anbefalinger
 • 2006-09-14 - Rapport ecall et system for oppringing fra bil til noedmeldesentral
 • 2006-06-16 - Rapport amk lv simulator etablering av en amk lv simulator
 • 2006-02-13 - Rapport undersoekelse vedroerende forventninger om kunnskap og praktiske ferdigheter for legevaktsleger og ambulansepersonell i akuttmedisinske situasjoner
 • 2005-12-01 - Rapport samhandling mellom helsepersonell i akuttmedisinske situasjoner utenfor sykehus
 • 2005-11-23 - Rapport sikring av konfidensialitet i helseradionettet
 • 2005-08-06 - Rapport alternativ drift av legevaktsentraler
 • 2005-05-09 - Rapport forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus betydning for kommuner og foretak
 • 2005-03-15 - Rapport utproeving og evaluering av telefonraad et verktoey for beslutningsstoette
 • 2004-04-29 - Rapport kommentarutgave til forenkling og effektivisering av noedmeldetjenesten fenn utredningen
 • 2004-02-23 - Rapport forprosjekt akutt telemedisin
 • 2003-07-01 - Rapport vurdering av tetra i forhold til nasjonalt helsenett kith r19 03
 • 2002-04-07 - Forprosjekt AMK-sentraler og utplasserte hjertestartere
 • 2002-08-21- Forslag til faglig anbefaling for opplæring oppfolging av LV-og AMK-operatører
 • 2002-09-12 - Rapport kommunikasjon og samhandling i 1 2 og 3 linjetjenesten
 • 2000-10-01 - Rapport samhandlingsopplaering for 11x operatoerer
 • 1999-12-01 - Rapport spesifikasjon av datasystem for medisinsk noedmeldetjeneste