Ambulanseledere

Fra KoKoms Wiki
Revisjon per 6. apr. 2018 kl. 09:10 av TM (diskusjon | bidrag) (Ny avdelingssjef ambulanse Sykehuset Innlandet HF)
Hopp til: navigasjon, søk
RHF Foretak Ambulansesjef E-post Telefon
Helse Nord RHF Nordlandssykehuset HF Steinar Loke Gulliksen, konst. avdelingsleder ambulanse steinar.gulliksen@nordlandssykehuset.no 75 53 47 44 / 458 72 954
Helse Nord RHF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Per-Øivind Sørgård per.oivind.sorgard@unn.no 77 62 81 13
Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Odd Magne Rønning odd.magne.ronning@helgelandssykehuset.no 75 06 53 45
Helse Nord RHF Helse Finnmark HF Jørgen Nilsen, klinikksjef prehospitale tjenester jorgen.nilsen@finnmarkssykehuset.no 909 76 305
Helse Nord RHF Helse Finnmark HF, Vest-Finnmark Ambulanse Richard Hustad, avd. leder richard.hustad@finnmarkssykehuset.no 913 05 453
Helse Nord RHF Helse Finnmark HF, Midt-Finnmark Ambulanse Are Nedrejord, avd. leder are.nedrejord@finnmarkssykehuset.no 911 49 562
Helse Nord RHF Helse Finnmark HF, Øst-Finnmark Ambulanse Jan Arne Moen, avd. leder jan.arne.moen@finnmarkssykehuset.no 917 24 701
Helse Midt Norge RHF St. Olavs Hospital HF, Sør-Trøndelag Erlend Sundland erlend.sundland@stolav.no 917 83 337
Helse Midt Norge RHF Helse Nord-Trøndelag HF Sturla Hammer sturla.hammer@hnt.no 412 37 221
Helse Midt Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF Lars Erik Sjømæling lars.erik.sjomeling@helse-mr.no 905 00 113
Helse Midt Norge RHF Helse Møre og Romsdal HF Per Christian Juvkam, seksjonsoverlege per.christian.juvkam@stolav.no 911 10 113
Helse Vest RHF Helse Fonna HF - Område 1: Hardanger og Ryfylke John-Olav Digranes jon.olav.digranes@helse-fonna.no 992 88 063
Helse Vest RHF Helse Fonna HF - Område 2: Sunnhordaland Ingvill Hystad Kyvik ingvill.hystad.kyvik@helse-fonna.no 992 88 072
Helse Vest RHF Helse Fonna HF - Område 3: Haugalandet Sven Ytreland sven.ytreland@helse-fonna.no 992 88 025
Helse Vest RHF Helse Førde HF Stian Sægrov stian.segrov@helse-forde.no 57 83 17 34 / 415 30 512
Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Dag Berge Frøyland Robberstad dag.berge.froyland.robberstad@sus.no 911 53 052
Helse Vest RHF Helse Bergen HF Kari Birkeland kari.birkeland@helse-bergen.no 55 97 32 83
Helse Sør-Øst RHF Oslo Universitetssykehus HF Ola Borstad uxboro@ous-hf.no 952 51 027
Helse Sør-Øst RHF Oslo Universitetssykehus HF Anders Halden, assisterende ambulansesjef uxanld@ous-hf.no 952 51 006
Helse Sør-Øst RHF Vestre Viken HF Snorre Birk Gundersen snogun@vestreviken.no 938 27 075
Helse Sør-Øst RHF Vestre Viken HF Thomas Fuglerud thomas.fuglerud@vestreviken.no 990 43 672
Helse Sør-Øst RHF Sørlandet Sykehus HF Trond Mørk trond.mork@sshf.no 907 33 786
Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Innlandet HF Ingvild Grønnerud, avdelingssjef ambulanse Ingvild.Gronnerud@sykehuset-innlandet.no 915 34 910
Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Innlandet HF Lars Solhaug, assisterende avdelingssjef lars.solhaug@sykehuset-innlandet.no 917 45 845
Helse Sør-Øst RHF Sykehuset i Telemark HF Knut Inge Brekka Skoland sbsknu@sthf.no 35 00 58 01 / 971 75 000
Helse Sør-Øst RHF Sykehuset i Vestfold HF Torbjørn Lia torbjorn.lia@siv.no 926 96 074
Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF, Prehospital avdeling Merete Storli Tveit, Avdelingssjef merete.storli.tveit@so-hf.no 469 64 800
Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF, Prehospital avdeling Trond E. Pehrsen, avdelingsrådgiver / stedfortreder tropeh@so-hf.no 913 84 442

Sist oppdatert: 2016-07-28.